...

Over Bedwantsinfo

Een systematische aanpak voor een groeiend probleem


Hallo en welkom op Bedwantsinfo.nl, het landelijk informatiepunt voor bedwantsen.Sinds enkele jaren is de problematiek met betrekking tot bedwantsenoverlast in woningen, hotels en andere publieke gelegendheden gigantisch toegenomen. Omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de herkomst, de oorzaak en de bestrijding van bedwantsen is bedwantsinfo opgericht om gedupeerden te voorzien van eenduidige en juiste informatie over dit onderwerp. De informatie die u vindt op onze website is verstrekt door een aantal deskundigen die jarenlang onderzoek hebben verricht naar de bedwants en zijn gedragingen. Vanwege deze uitgebreide kennis die nog elke dag verbeterd en aangevuld wordt kunnen wij u uitstekend adviseren.

De geschiedenis

Bedwantsinfo is een initiatief van een groep gedupeerden van bedwantsen die duidelijkheid willen scheppen en een helpende hand willen bieden aan het probleem. Door de persoonlijke ervaring, het (soms meermalig) hebben meegemaakt van de overlast en het vinden van een oplossing is onze gezamenlijke kennis van waarde voor andere gedupeerden.

Ons doel

Met bedwantsinfo.nl willen wij duidelijke en juiste informatie geven over bedwantsen, maar ook bewerkstelligen dat openbare gelegenheden zoals hotels, motels en vliegtuigmaatschappijen hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de oplossing voor dit probleem.

Waarvoor gebruikt u de website?

    • Controleer of op uw vakantiebestemming, tijdelijke verblijfsplaats of andere openbare gelegenheid ervaringen van anderen bekend zijn met bedwantsen.
    • Kijk of een bedrijf of openbare gelegenheid bekend is met bedwanten en hier preventief op anticipeert.
    • Deel uw ervaring met bedwantsen.
    • Vind meer informatie over hoe u omgaat met bedwantsen en hoe bedwantsen bestreden moeten worden.
    • Wij kunnen u adviseren over bedrijven die bedwantsen bestrijden volgens de juiste weg zodat ze weg zijn en weg blijven.

Vragen over bedwantsen?


Mail ons!
info@bedwantsinfo.nl