...

Meldpunt bedwantsen

Help mee de groeiende bedwantsenplaag in Europa in kaart te brengen


Meld hier besmette of verdachte instellingen

Bedwantsinfo is naast het landelijke informatiepunt voor bedwantsen, ook het landelijke meldpunt voor problemen met bedwantsen, en de afhandeling door de instelling waar de problemen zich hebben voorgedaan.

Bedwants problemen melden

Gedupeerden van het bedwantsprobleem, zowel consumenten als ondernemers kunnen melding maken van bedwantsen bij instellingen zoals hotels, vliegtuigmaatschappijen en vakantieparken. Wij brengen de problematiek en de manier waarop hiermee wordt omgegaan door de instelling in kaart. U kunt hier uw negatieve / positieve ervaring achterlaten over de instelling waar u te maken heeft gehad met bedwantsen.

Hoe bedwantsproblemen melden:

  • Zoek bovenaan deze pagina naar de instelling waar u verbleven hebt.
  • Ga naar de pagina van deze instelling en geef aan of u positieve of negatieve ervaringen had.
  • Deel uw ervaring en geef aan hoe is omgegaan met uw klacht.

Klachten niet erkend

Helaas geven veel instellingen nog steeds geen gehoor aan de klachten en proberen door excuses onder hun verantwoordelijkheid uit te komen door uitlatingen als:

"heeft u de bedwantsen niet mee naar ons toegenomen".

Bij onderzoeken door medewerkers van de instelling zelf worden zelden bedwantsen aangetroffen aangezien de mens maar 30% kans heeft om bedwantsen te vinden als ze er zijn. Ons doel is om instellingen transparant te laten zijn over bedwantsen problemen en deze instellingen aan te sporen preventief actie te ondernemen tegen bedwantsen.

Preventieve controle

Het hotel, motel, vakantiepark of andere instelling kan regelmatig een preventieve controle laten uitvoeren door een ons erkend en gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf kan een verklaring afgeven dat er gecontroleerd is op bedwantsen en op het moment van de controle de instelling bedwants vrij is.
Wij streven ernaar een ideale situatie te creëren en de problematiek aan te pakken. Dit doen we door bedrijven te helpen preventieve maatregelen te nemen tegen bedwantsen en consumenten te informeren over hoe om te gaan met dit probleem. Daarnaast geven we een overzicht van instellingen waar wel en geen problemen zijn met de bedwants.

Vragen over bedwantsen?


Mail ons!
info@bedwantsinfo.nl